Výcvik řidičů skupin: AM A1 A2 A B
Zahájení kurzů každých 14 dní
   
 

Znalecké posudky

Znalecké posudky vozidel a strojů:

Oceňování vozidel, oceňování strojů, posuzování technického stavu vozidel, posuzování technického stavu strojů a strojních zařízení


Naše znalecká a oceňovací kancelář působí na trhu v České republice od roku 2008. V tomto roce jsem byl jmenováni Krajským soudem v Ostravě, jako znalec pro:


Obor Ekonomika

 • odvětví Ceny a odhady
 • se specializací pro oceňování motorových vozidel,strojů a technologií, zemědělské a manipulační techniky, výpočetní a kancelářské techniky.

Obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací pro oceňování motorových vozidel,strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, výpočetní a kancelářské techniky, spotřební elektroniky a vybavení domácností.V dosavadní praxi bylo vypracováno mnoho kvalifikovaných znaleckých posudků, týkajících se jak vlastního oceňování vozidel, strojů, strojních zařízení, tak i stanovení výše majetkové ujmy nehodou či jiným poškozením.


Za dobu působení na trhu bylo získáno nemálo spokojených a stálých zákazníků. Vyhotovením kvalifikovaného posudku nezávislého soudního znalce, jmenovaného Krajským soudem, získáte nejen jistotu odborného ocenění svého majetku, ale i pomoc při stanovení majetkové újmy při nenadálé události, jakou může být dopravní nehoda, živelná událost, atd.


Jako velice prospěšné pro naše zákazníky, se jeví vyhotovení kvalifikovaného znaleckého posudku při jednání s pojišťovnami, působícími na našem pojišťovacím trhu. V takovýchto případech je účelem vyhotovení znaleckého posudku stanovení celkové majetkové újmy, případně přiměřeného nákladu na opravu a není nutné podstupovat zdlouhavé a leckdy i nepříjemné jednání o náhradě škody. Dlouholetá osobní praxe v oblasti likvidace pojistných událostí je i zárukou odborného poradenství.


Naše nabídka v oblasti vyhotovení znaleckých posudků je velice široká a rozmanitá, následující příklady jsou nejčastějšími, se kterými se setkáváme v běžné praxi. Při jakékoli události, dotýkající se vozidel, strojů a strojních zařízení, jsme schopni podat odbornou radu.


Nejčastější příklady vyhotovení znaleckých posudků:

 • pojistná událost (stanovení celkové majetkové újmy, případně přiměřeného nákladu na opravu)
 • dopravní nehoda (stanovení celkové škody)         
 • majetkoprávní spory, majetkoprávní vyrovnání             
 • dědictví           
 • pořízení, případně odprodej majetku, jak do soukromého vlastnictví, tak do organizací
 • poškození majetku (snížení hodnoty)
 • oceňování majetku společností, při jejich transformaci, vzniku, případně likvidaci
 • navýšení, případně snížení jmění společností
 • zástavní činnost - ručení majetkem
     
 
 

Autoškola KZP s.r.o.
Mostek 61
56501 Choceň
email: leasing@seznam.cz
tel.: 736 540 744
tel.: 723 100 003

 

       
 
 
 
Facebook
Autoškolu KZP najdete také na Facebooku
Autoškolu KZP najdete také na Facebooku
Copyright © 2012 Autoškola KZP s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Vytvořilo studio: Pixel Design | Web-SOUL